VI. Opieka nad osobą z III. stopniem niesamodzielności

Witaj w szóstym już module naszego Kursu,

W tej części Kursu omówimy temat najtrudniejszych zwykle przypadków – opieki nad osobami z III. stopniem niesamodzielności. Zgodnie ze znaną Ci już zasadą APO, wsparcie jakiego potrzebują, nie we wszystkich aspektach musi przybierać formę opieki – w niektórych przypadkach może wystarczyć pomoc lub tylko asysta – takie sytuacje należy zawsze wykorzystywać do utrzymania możliwie najwyższego stopnia aktywności i samodzielności podopiecznego. W tej części poznasz tajniki skutecznej, profesjonalnej opieki nad niesamodzielnymi najciężej doświadczonymi przez wiek, przeżycia i choroby.

Oto tematyka i struktura tego modułu:

  1. CHARAKTERYSTKA OSOBY Z TRZECIM STOPNIEM NIESAMODZIELNOŚCI
  2. CEL I PODSTAWOWE ZASADY WSPARCIA OSOBY Z III. STOPNIEM NIESAMODZIELNOŚCI

2.1     10 podstawowych zasad wspierania osoby z trzecim stopniem niesamodzielności:

Opiekuńczość

Odpowiedzialność opiekuna

Współpraca z członkami rodziny sprawującymi opiekę lub z opiekunem prawnym

Standaryzacja

Poszanowanie autonomii podopiecznego

Uczciwość

Lojalność

Przewidywalność

Kompensacja

Efektywność

  1. WYJAŚNIENIE POJĘCIA „OPIEKA”
  2. ZAKRES RZECZOWY I METODY ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

4.1     Czas wsparcia

4.2     Bezpieczeństwo funkcjonalne

4.3     Oczekiwany efekt opieki i podstwowe kryterium oceny jakości opieki

4.4     Zakres wsparcia:

Zakres 1. Mobilność

Zakres 2. Samoobsługa

Zakres 3. Kształtowanie codziennego życia i kontaktów społecznych

 

Na końcu znajdziesz jak zwykle podsumowanie, które pomoże Ci zapamiętać najważniejsze informacje, ćwiczenia oraz cały moduł w wersji pdf do druku. Zachęcamy do sprawdzenia zdobytej wiedzy w krótkim, nieobowiązkowym teście (jeśli nie uda Ci się udzielić satysfakcjonującej Cię ilości dobrych odpowiedzi, możesz do niego podejść dowolną ilość razy).

Powodzenia!!!

Informacje o kursie

Ta publikacja została dodana do następującej kategorii .
Skip to content