V. Pomaganie osobie z II. stopniem niesamodzielności

Witaj w kolejnym module naszego Kursu!

Zaczniemy od charakterystyki drugiego stopnia niesamodzielności. Następnie omówimy cele i zasady wsparcia osób z II. stopniem niesamodzielności. Ponieważ wsparcie to ma charakter pomocowy, wyjaśnimy pojęcie “pomoc” i opiszemy dokładnie zasady zawodowego jej udzielania. Poznasz zasadę APO (Asystowanie-Pomaganie-Opieka) oraz różne metody usług pomocowych świadczonych w trzech głównych zakresach: mobilności, samoobsługi oraz kształtowania codziennego życia i kontaktów społecznych. Zwróć szczególną uwagę na pojęcie empatii, która jest jedną z najważniejszych cech dobrego opiekuna – przeczytaj uważnie opis cech empatycznego opiekuna i odnieś je do swojej osoby.

Materiał w tym module ułożony jest w sposób następujący: 

 
  1. CHARAKTERYSTKA OSOBY Z PIERWSZYM STOPNIEM NIESAMODZIELNOŚCI

1.1     Czynniki środowiskowe

1.2     Czynniki osobowe

  1. CEL I ZASADY WSPARCIA OSOBY Z II. STOPNIEM NIESAMODZIELNOŚCI

2.1     Zasada APO 

  1. WYJAŚNIENIE POJĘCIA „POMOC”
  2. ZASADY UDZIELANIA POMOCY OSOBIE NIESAMODZIELNEJ

4.1     Wzajemne relacje przy udzielaniu i przyjmowaniu pomocy oparte na zrozumieniu i szacunku

  1. METODY I ZAKRES RZECZOWY ŚWIADCZENIA USŁUG POMOCOWYCH

5.1     Metody i techniki działania:

Planowanie zajęć jako podstawowa metoda pomagania osobie z III. st. niesamodzielności

Prawidłowa komunikacja jako główna zasada i metoda pomagania osobie z III. st. niesamodzielności

Korzystanie z urządzeń wspomagających

5.2     Zakres wsparcia:

Zakres 1. Mobilność

Zakres 2. Samoobsługa

Zakres 3. Kształtowanie codziennego życia i kontaktów społecznych

 

Oczywiście na końcu modułu znajdziesz tradycyjnie jego podsumowanie, ćwiczenia, materiały do pobrania i druku oraz nieobowiązkowy test, w którym kiedy zechcesz, możesz sprawdzić swój poziom wiedzy.

Powodzenia!

 

 

Informacje o kursie

Szacowany czas ukończenia: 40 min.

Trudność: Średniozaawansowany

Ta publikacja została dodana do następującej kategorii .
Skip to content