VIII. Prawne i organizacyjne aspekty świadczenia usług AiO

Witaj,

To już ostatni moduł naszego Kursu – moduł inny od pozostałych, mówiący bowiem o aspektach prawnych i organizacyjnych świadczenia usług AiO. Znajdziesz w nim wiele istotnych definicji i opisów, które pozwolą Ci uporządkować zdobyte informacje i rozwiać ewentualne wątpliwości. Wymienionych jest tu również wszystkie 20 rodzajów aktywności wytypowanych jako zakres niezbędnego wsparcia świadczonego przez opiekuna oraz bardzo dokładnie rozpisany przykładowy standard (standard podstawowej pielęgnacji osób niesamodzielnych).

Moduł ten opisuje formalno-prawne ramy Twojej pracy – trzeba je znać.

 

Wszystkie opisane wyżej informacje podane są w następującym porządku:

  1. UPRAWNIENIA ZAWODOWE OPIEKUNA WSPIERAJĄCEGO OSOBY NIESAMODZIELNE
    W POLSCE – ZAKRES KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.1     Uprawnienia zawodowe – 3 poziomy wsparcia czyli osobistego zaangażowania opiekuna: (asystowanie, pomaganie, opieka)

1.2     Zakres niezbędnego wsparcia

  1. OSOBA NIESAMODZIELNA JAKO PODMIOT OPIEKI, DEFINICJA I WYJAŚNIENIE POJĘĆ ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM OPIEKI

2.1     Kluczowe pojęcia składowe definicji:
–   Naruszenie (upośledzenie)
–   Funkcje ciała ludzkiego
–   Aktywność
–   Ograniczenia aktywności
–   Wsparcie
–   Podstawowe potrzeby życiowe

2.2     Założenia do oceny poziomu niesamodzielności

  1. STANDARYZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA PRZYKŁADZIE STANDARDU PODSTAWOWEJ PIELĘGNACJI I OPIEKI

3.1     Schemat standardu usług asystenckich i opiekuńczych

  1. PRZYKŁAD STANDARDU: STANDARD PODSTAWOWEJ PIELĘGNACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH

4.1     Zakres I – higiena osobista

4.2     Zakres II – odżywianie

4.3     Zakres III – mobilność

 

Na końcu tradycyjnie już przygotowaliśmy podsumowanie modułu, ćwiczenia i materiały do pobrania (zachęcamy do wydrukowania sobie kompletu z całego Kursu) oraz bibliografię Kursu, którą również możesz pobrać do wydruku. Oprócz tradycyjnego, nieobowiązkowego testu wieńczącego każdy moduł, czeka tu też na Ciebie drugi, obszerniejszy test końcowy. Jest on również nieobowiązkowy, jednak warto przez niego przejść, gdyż jest on przedsmakiem egzaminu, który będziesz musiała/musiał zaliczyć na zakończenie kursu stacjonarnego. By “zaliczyć” test końcowy musisz udzielić co najmniej 65% poprawnych odpowiedzi – masz na to 15 minut, przy czym nie wolno go przerywać w trakcie (jeśli przerwiesz, musisz zacząć jeszcze raz od początku) – podchodzić do niego możesz dowolną ilość razy. Zanim jednak podejdziesz do testu końcowego, poprosimy Cię o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej Kursu – Twoja opinia jest dla nas ważna.

Nie żegnamy się z Tobą, lecz zapraszamy Cię do wracania na nasze strony – treści Kursu, Publikacje i Kalendarium pozostają do Twojej dyspozycji.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy powodzenia!

 

 

Informacje o kursie

Szacowany czas ukończenia: 30 min.

Trudność: Zaawansowany

Ta publikacja została dodana do następującej kategorii .
Skip to content